Supervizare profesională

Servicii

Supervizare profesională

PROGRAM DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ ÎN SPECIALITĂȚILE: ”PSIHOLOGIE CLINICĂ”/ "PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE"

Temele abordate sunt în conformitate cu standardele de competență pentru nivelul I (psiholog în supervizare ). Succesiunea lor îi facilitează psihologului în supervizare informațiile de care are nevoie în desfășurarea activității. Sesiunile de supervizare pot fi modulate după nevoi, ținându-se cont de complexitatea informațiilor.
Întâlnirile se desfășoară atât on line cât și față în față.
Obiectivul principal: creșterea calității actului profesional al psihologului (managementul performanței d.p.d.v. teoretic, practic și metodologic ).
Obiective secundare:
a. cunoașterea: cadrului legislativ; codului deontologic și codului de procedură disciplinară; drepturilor și obligațiilor psihologilor cu drept de liberă practică; competențelor profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică; formelor de exercitare a profesiei de psiholog; condițiilor de dotare: condiții de spațiu, respectarea standardelor minime de dotare a cabinetului; testelor și instrumentelor psihologice specifice și capacitatea de alegere justificată în funcție de scopul intervenției; construirea bateriilor de teste și chestionare; elementelor de statistică aplicată în psihologie (validitate, fidelitate, etalonare); procedurii înregistrării, prelucrării și păstrării datelor; tipurilor de activități desfășurate de psiholog.
b. dezvoltarea capacității de utilizare și interpretare a metodelor specifice folosite în evaluarea psihologică;
c. dezvoltarea capacității de organizare şi desfăşurare a unei sesiuni de evaluare psihologică sau a unui alt demers psihologic în domeniu;
d. analiza și discutarea cazurilor de evaluare întâlnite în practică de psihologul supervizat; modalităţi de interpretare a rezultatelor obţinute şi de fundamentare a deciziei;
e. cunoașterea limitelor competentelor.

Ai o intrebare?

Raportați-ne!